شهرخبر

تمجید توییتری‌ها از فرمانده شهید ستاد جنگ‌های نامنظم

به گزارش مشرق، همزمان با سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران، کاربران فضای مجازی با انتشار توییت‌هایی یاد و خاطره فرمانده ستاد جنگ‌های نامنظم را زنده نگه داشتند.

این کاربران یادآور شدند که شهید چمران فردی بود که شرافتش را به دنیا نفروخت و با وجود برخورداری از بهترین امکانات مادی در خارج از کشور به خاطر وطنش به ایران بازگشت.