کاپیتان استقلال جدایی اش را تایید کرد | وریا غفوری در آستانه قرمزپوش شدن