شهرخبر

آخرین وضعیت پرونده استخراج رمز ارز غیرمجاز در ساختمان بورس تهران

آخرین وضعیت پرونده استخراج رمز ارز غیرمجاز در ساختمان بورس تهران

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نسبت به وضعیت پرونده استخراج رمز ارز در بورس تهران گفت: از بابت استفاده آنها از برق در رابطه با رمز ارزها، پرونده به دادگاه کیفری رفته و تحت رسیدگی قانونی است.