شهرخبر

وام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی معاف شد

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای وام ازدواج را از استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی کرد.

وام ازدواج از استعلام مفاصا حساب مالیاتی معاف شد

خبرگزاری مهر