جلسه بررسی مشکلات مرزی کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد