از کارخانه یونانی با هرم معکوس تا یک معماری ایده ال (+فیلم و عکس)