شهرخبر

خطیب زاده: شایعه استعفای «باقری» منبع می خواهد/اجازه دهید شایعات در حد همان شایعات باقی بماند

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به برخی شایعه‌ها درباره استعفای «علی باقری»، مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام گفت: خبر منبع می خواهد. اجازه دهید شایعات در حد همان شایعات باقی بماند.

اعتمادآنلاین|

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به برخی شایعه‌ها درباره استعفای «علی باقری»، مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام گفت: شاید تعریف شما از خبر متفاوت است؛ خبر منبع می خواهد. اجازه دهید شایعات در حد همان شایعات باقی بماند.

به گزارش فارس، خطیب زاده افزود: واقعیت این است که کارها در وزارت امور خارجه بی توجه به برخی شایعاتی که ساخته می شود در حال انجام است.

او تاکید کرد: مذاکره کنندگان به برخی شایعاتی که با هدف ساخته می‌شود بی توجه هستند. درباره شایعات، موضع رسمی گرفتن کمال بی انصافی است.