شهرخبر

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: دانشگاه آزاد، چون یک نهاد غیردولتی و غیرخصوصی است ذیل رسیدگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشت؛ این امر یکی معضلی برای کارکنان دانشگاه آزاد بوجود آورده بود. / کارکنان دانشگاه آزاد اگر شکایتی در رابطه با حقوق خود داشتنند یا مجبور بودند به دادگاه‌های عمومی که غیرتخصصی هستند مراجعه کنند، باید از حق خودشان می‌گذشتند یا مجبور بودند تجمعات اعتراضی و صنفی برگزار کنند که این نتیجه حتماً مطلوب ما نیست. / با پیشنهاد و تصویب امروز مجلس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را پیدا کرد تا دانشگاه آزاد هم ذیل یک بند نظارتی جدیدی قرار بگیرد. / طبق مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۱، دانشگاه آزاد موظف شده تا مسائل مالی خود را در سامانه ثبت کند تا تحت نظارت دیوان محاسبات هم قرار بگیرد.