به گزارش اکوایران: سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول نخستین طرح استیضاح وزیر دولت سیزدهم در مجلس خبر داد و گفت: بعد از بررسی های مختلف، طرح استیضاح وزیر صنعت،  معدن و تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیات جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس به خانه ملت گفت: در این جلسه تقویم دستورکارهای 3 ماهه مجلس بررسی و براین اساس مسائل اساسی که در این مدت در دستورکار مجلس خواهد بود مشخص شد.

وی افزود: در این جلسه همچنین مکاتبات و دیدگاه های برخی نمایندگان درباره نحوه قرعه کشی نطق ها، تذکرات و اخطارهای روزانه در صحن علنی مجلس نیز بررسی و تصمیم ‌گیری شد.

این خبر تکمیل می شود.