فیلم/ حضور مارادونا و رونالدو در تیم حامیان فلسطین