عمران‌زاده به کادر فنی آلومینیوم اضافه شد/ تمدید قرارداد نوازی و نامداری