شهرخبر

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس مشخص شدند

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس عصر امروز برگزار و محمدرضا رضایی کوچی رئیس این کمیسیون باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد ماه) با دستور کار انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برگزار شد.

بر این اساس، محمدرضا رضایی کوچی برای سومین سال پیاپی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد.

همچنین کمال علی پورخنکداری و صدیف بدری به عنوان نواب رئیس کمیسیون انتخاب شدند.

احمد جباری به عنوان دبیر اول، آرا شاوردیان به عنوان دبیر دوم و عبدالجلال ایری به عنوان سخنگوی عمران مجلس انتخاب شدند.