شهرخبر

لحظه برخورد پیک دوچرخه سوار رستوران با ماشین / فیلم

یک پیک دوچرخه سوار رستوران هنگام تحویل غذا تصادف کرد.

لحظه برخورد پیک دوچرخه سوار رستوران با ماشین / فیلم

به گزارش سلام نو، پیک یک رستوران در روسیه با دوچرخه مشغول رکاب زدن بود که با یک اتومبیل برخورد کرد و به زمین افتاد. البته در این حادثه به پیک دوچرخه سوار آسیبی وارد نشد.