شهرخبر

ببینید | روز سیاه آزادی دموکراسی در انگلیس؛ استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به آمریکا

ببینید  | روز سیاه آزادی دموکراسی در انگلیس؛ استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به آمریکا

وزیر انگلیس استرداد بنیانگذار ویکی لیکس (WikiLeaks) آمریکا را تایید کرد. منتقدان به تصمیم انگلیس، امروز را روز سیاه برای مطبوعات و دموکراسی انگلیسی خواندند.

265 262