وزارت ارشاد رسما مسئولیت شبکه نمایش خانگی را به صداوسیما واگذار کرد