علم‌الهدی : برجام ، ایده غلطی بود و استمرار آن غلط‌تر / هم فشار معیشتی داریم هم فرهصت های قابل توجه جهانی