شهرخبر

سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در اجتماع مردمی هسته های جهاد و پیشرفت گفت: آمریکایی‌ها از یک‌سو برای توافق پیغام می‌فرستند و از سوی دیگر تحریم می‌کنند، دنیا به ما حق بدهد که به این‌ها بی‌اعتماد باشیم.

رئیسی