شهرخبر
سقوط مرگبار سازه فلزی در پتروشیمی عسلویه

یکی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی بوشهر بر اثر اصابت سازه فلزی به سرش جان باخت.

حادثه 24 -  یکی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی بوشهر بر اثر اصابت سازه فلزی به سرش جان باخت.
  یکی از کارگران پتروشیمی بوشهر به نام «عباس منصوری» حین انجام کار بر اثر برخورد یک سازه فلزی مشبک به سرش، جان خود را از دست داد.بنا بر اعلام کارگران حاضر در محل، کارگر جان باخته در استخدام یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی عسلویه بوده که هنگام کار به دلایل نامعلومی سازه فلزی مشبک که «گریتینگ» نام دارد، از ارتفاع ۲۰ متری رها شده و روی سر این کارگر سقوط می‌کند.به گفته آنها، در بیشتر پروژه‌ها به جای استفاده از بست‌های مخصوص برای بستن گریتینگ و نگه‌داشتن آن در ارتفاع، از سیم‌های مفتولی استفاده می‌شود.