هیچ اختلالی در سامانه مخابراتی سازمان بهشت حضرت زهرا(س) وجود ندارد