ببینید | حضور طالبان در ازدواج جمعی زوج‌های افغان | پوشش خاص عروس‌ها