گلاره عباسی، سینا مهراد و رضا رویگری در شبکه نمایش خانگی