ببینید | ازدواج جمعی ۷۰ زوج افغان با حضور طالبان و مهمانان/ لباس جالب عروس و دامادها