شهرخبر

پاکسازی مسیر ورودی شهر همدان

به مناسبت هفته محیط زیست در مراسمی با عنوان اقدام ملی مسیر سبز ایران پاک، حاشیه جاده ها و مسیرهای ورودی شهر همدان با حضور استاندارو گروههایی از کارکنان دستگاههای اجرایی استان همدان از پلاستیک و زباله پاکسازی شد.

پاکسازی مسیر ورودی شهر همدان

خبرگزاری تسنیم