سرقت ۳ کیلو طلا از خانه پدر برای فرار از ازدواج اجباری