شهرخبر

شوخی علیخانی با دختران خوش صدای گروه «دختران خورشید» در برنامه اعلام نتایج.