شرایط فروش نقدی محصولات بهمن برای چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱