رئیس جمهور در دیدار با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی: چرا جای بنده را بالای سفره گذاشته اید؟ همینجا میان ورزشکاران می‌نشینم