تحلیل روزنامه اماراتی؛ قایدی و نوراللهی می‌روند یا می‌مانند؟