بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع)