سرمربیگری این استقلال ترسناک است/ چرا به یک گزینه دیگر داخلی اعتماد نمی کنند؟/ ما پیشکسوتان حاضریم با تیم ملی بازی کنیم