دستورات معاون اول رییس جمهور برای حمایت از حقوق معلولان/ دکتر مخبر: سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان با جدیت اجرا شود