شهرخبر

استخدام کارشناس مدیریت صفحات مجازی در شرکت نوآوران پردازش در خراسان رضوی

استخدام نوآوران پردازشنوآوران پردازش جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام