شهرخبر

روایت عزیزالله حمید‌نژاد از وجدان کاری گلشیفته فراهانی در «اشک سرما».

به گزارش هنر ام‌روز، سینمادیلی با انتشار صحنه‌ای از پشت صحنه فیلم «اشک سرما» عزیزالله حمیدنژاد خاطره‌های یکی از قدرنادیده‌ترین محصولات دهه هشتاد سینمای ایران را زنده کرد. فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی و پارسا پیروزفر در سرمای کردستان که همواره درباره تولید سختش صحبت می‌شد و حالا بخش‌هایی از پشت صحنه آن منتشر شده. در این ویدیو گلشیفته فراهانی در سالهای نخستین بازیگری‌اش و در اوج سرما نگران سوختن کفش‌های شخصیت اصلی فیلم کنار آتش و لطمه خوردن به روند تولید فیلم به علت کمبود امکانات است.عزیز‌الله‌حمیدنژاد درباره این ویدیو نوشته:«پس از فیلمبرداری یک برداشت بسیار دشوار ، سپس کنار آتش. گلشیفته:«میسوزه آقای ساعد پناه رو آتیش نگیر بخدا میسوزه،اگه این بسوزه تعطیله».

فقط کسانی که حرفه ای این کارند و‌در دهه هشتاد کار فیلمسازی کردن میدونن این چند جمله کوتاه گلشیفته فراهانی برای کفشهایش در حالی که از سرما یخ زده است چه بار معنایی غنیی در حیطه فیلمسازی دارد. من آنچه در مورد عشق به سینما در مورد او بگویم کم گفته‌ام. آنچه او را مصداق بارز جهان‌شمولی و جهان وطنی کرد مفهوم تفسیرناپذیر عشق بود».

گلشیفته فراهانی در واکنش به این ویدیو نوشت:«چقدر از شما آموختم. چقدر عاشقانه عاشقانگی شما به سینما و فیلم‌سازی را نظاره کردم... چقدر شانس داشتم که در پایان نوجوانی قرعه کار با شما با اسمم افتاد. عزیز جان من‌اید تا روزی که نفس می‌کشم. عزیز‌الله جان حمیدنژاد».