در حال حاضر قطارهای اعزامی از سمت ایستگاه تهران(صادقیه) تا ایستگاه وردآورد بدون مشکل مسافران را جابجا می کنند، اما از ایستگاه ورد آورد تا ایستگاه گلشهر اعزام ها با کندی و تاخیر انجام می شود.

 برای جابجایی راحت‌تر مسافران  از ایستگاه وردآورد تا گلشهر اتوبوس نیز در نظر گرفته شده است.

پرسنل این شرکت در حال رفع نقص پیش آمده هستند و به محض رفع مشکل در این محدوده، اطلاع رسانی انجام خواهد شد. 

گفتنی است حرکت قطارها از ایستگاه گلهشر به سمت تهران(صادقیه)، بدون مشکل و طبق برنامه در حال انجام است.

اختلال در سرویس دهی خط پنج متروی تهران و حومه