شهرخبر

مهرداد صفرپور دهکردی

جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با حضور رییس جمهور

جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری در بیست و چهارمین سفر ریاست محترم جمهوری به استان و با حضور ایشان و جمعی از مدیران و هیئات وزیران تشکیل شد.

برچسب‌ها