شهرخبر

ایمان حامی خواه

آیین رونمایی از کتاب کاروان عشق در همدان

آیین رونمایی از کتاب کاروان عشق با سخنرانی دکتر سنگری و با حضور مسئولین استانی در دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار شد.

آئین رونمایی از کتاب کاروان عشق با سخنرانی دکتر سنگری و با حضور مسئولین استانی در دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار شد.

برچسب‌ها