شهرخبر

توضیح کمالوندی درباره اقدام ایران در حذف دوربین‌های آژانس

توضیح کمالوندی درباره اقدام ایران در حذف دوربین‌های آژانس

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: برخی از همکاری‌ها که فراتر از پادمان بود و جزو تعهدات نبود و تنها بر مبنای حسن نیت این کارها را انجام می‌دادیم، متوقف شد.

به گزارش خبرآنلاین، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی امروز چهارشنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به حذف دو دوربین از دوربین‌های نظارتی آژانس انرژی اتمی در ایران گفت: با توجه به همکاری گسترده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی متاسفانه رفتار آژانس یک رفتار مناسب این همکاری نبوده و با تلاش کشورهای غربی به خصوص سه کشور اروپایی و غربی تحرکاتی را علیه کشور ما آغاز کردند.

کمالوندی اظهار داشت: بر این اساس، تصمیم گرفتیم برخی از همکاری‌ها که فراتر از پادمان بود و جزو تعهدات ما نبود و تنها بر مبنای حسن نیت این کارها را انجام می‌دادیم، مثل ضبط برخی از فعالیت‌ها توسط دوربین‌های آژانس، سنجش غنای برخط یا فلومتر، دستور داده شد که فعالیتشان متوقف شود.

وی یادآور شد: البته در گذشته هم قرار نبود که اطلاعات این‌ها مگر در حالت پذیرش شرایط ایران داده شود و مبنای آن هم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود. ما این اطلاعات را به آنها نمی‌دادیم و از امروز این اطلاعات ضبط هم نمی‌شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: اقدامات دیگری هم در نظر هست. امیدوار هستیم که آنها به خودشان بیایند و جواب همکاری ایران را با همکاری بدهند. نمی شود که ایران همکاری داشته باشد و آن طرف رفتار نامناسبی از خودشان نشان دهند.۸۰ درصد دوربین های آژانس پادمانی هستند. مامتعهد به پادمان هستیم. و آنها به فعالیت خود ادامه می دهند. دوربین هایی که قرار است فعالیت آنها متوقف شود و ما امروز از بعضی از سایت ها شروع کردیم، دوربین های فراپادمانی هستند. اطلاعاتی ضبط می شد که این اطلاعات بعدا می توانست برای آژانس قابل استفاده باشد. ما دیگر این اطلاعات را در اختیار آژانس نمی گذاریم. امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود، آنها به خودشان بیایند.

کمالوندی تاکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود، اینها به خودشان بیایند و روش و منش خود را عوض کنند. با این رویکرد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران در قبال عدم همکاری آنها و سوء نیتشان همکاری گسترده داشته باشد. جلساتی با آژانس داشتیم اما متاسفانه گزارشی که مدیرکل داده است، منعکس کننده همکاری‌ها و حسن نیتها نبوده و امیدواریم که این رویکرد را تغییر دهند.

311311