خانم پرستار خانگی پیرمردها را بیهوش می کرد / مریم میلیاردر شده بود

به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه "علی ولیپور گودرزی" در توضیح خبر گفت: چند روز قبل مردی به پلیس تهران خبر داد از خانه پدر سالخورده اش در شمال پایتخت سرقت شده است.

وی عنوان کرد: وقتی کارگاهان پلیس آگاهی تهران در محل حاضر شدند او گفت پدرم به تنهایی در خانه اش زندگی می کرد. من از چند روز قبل  برای مراقبت از او زنی ۳۸ ساله را که در سایت دیوار آگهی داده بود به عنوان پرستار خانگی استخدام کردم.امروز وقتی به خانه پدرم آمدم دیدم وضع خانه به هم ریخته و پدرم بیهوش شده که به اورژانس خبر دادم. بعد متوجه شدم۸۰۰ میلیون تومان سرقت شده است که از پرستار شکایت دارم.

رئیس پلیس آگاهی تهران  افزود: کارآگاهان پلیس با آغاز تحقیقات میدانی و انجام اقدامات اطلاعاتی خود متوجه شدند لیلا یکی از  مجرمان سابقه دار و حرفه ای سرقت می باشد.

این مقام انتظامی ادامه داد:با به دست آمدن این اطلاعات دستگیری وی در دستورکار کارآگاهان اداره 17 قرارگرفت که با انجام اقدامات کارآگاهی او را شناسایی و در حالی که قصد اجرای نقشه ای تازه داشت بازداشت کردند.

سرهنگ گودرزی گفت: در تحقیقات اولیه از سارق جوان که مریم به جرم خودش معترف شد و چهار مال باخته دیگر او را شناسایی کرده اند‌ متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای  تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره هفدهم قرار گرفت.

وی در خاتمه اضافه کرد:کارشناسان ارزش ریالی اموال مسروقه را 20 میلیارد ریال اعلام کردند.