برزو ارجمند در سفرش به آمریکا سر مزار بروس لی حاضر شد.

برزو ارجمند که برای اجرای نمایش همراه احسان کرمی در آمریکا به سر می برد، بر سر مزار بروس لی حاضر شد و با انتشار این عکس نوشت: «ستاره دوران کودکی»

نمایش «پازل» اردیبهشت ماه با بازی برزو ارجمند و احسان کرمی در سن دیه گوی کالیفرنیا اجرا شد.

عکس | بازیگر ایرانی و بروس لی در آمریکا