شهرخبر

آزادکار ۸۶ کیلوگرم کشورمان به جایگاه ارزشمندی در رنکینگ تازه اعلام شده ازسوی اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.

حسن یزدانی

به گزارش همشهری آنلاین حسن یزدانی، آزادکار ۸۶ کیلوگرم ایران در رنکینگ جدیدی که از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شده بالاخره از دیوید تیلور عبور کرده است.

در رقابت های جهانی سال گذشته حسن یزدانی قهرمان شد اما چون دیوید تیلور در مسابقات قاره ای و المپیک قهرمان شده بود، این کشتی گیر آمریکایی در رده اول وزن ۸۶ کیلوگرم قرار گرفت. با این حال در جدیدترین رنکینگی که از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شده، حسن یزدانی برای اولین بار از دیوید تیلور عبور کرده است.

اما در وزن ۱۲۵ کیلو هم امیرحسین زارع به علت برتری در مسابقات قزاقستان در رده دوم وزن ۱۲۵ کیلو بعد از طاها آکگل و بالاتر از پتریاشویلی قرار گرفت. از ایران کامران قاسمپور در وزن ۹۲ کیلوگرم دیگر کشتی گیر برتر ما محسوب می شود.

برترین کشتی گیران دنیا در اوزان مختلف به شرح زیر هستند:

۵۷ کیلوگرم: توماس گیلمن از آمریکا
۶۱ کیلوگرم: عباس گادژی مگمدوف از روسیه
۶۵ کیلوگرم: تومور اوچیل تولگا از مغولستان
۷۰ کیلوگرم: آکمتالیف از قرقیزستان
۷۴ کیلوگرم: کایل داک از آمریکا
۷۹ کیلوگرم: جردن باروز از آمریکا
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی از ایران
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسمپور از ایران

۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعدالله اوف از روسیه
۱۲۵ کیلوگرم: طاها اکگل از ترکیه

اما فارغ از اوزان مختلف، بهترین کشتی گیران جهان از نظر امتیاز رنکینگ این نفرات هستند، یزدانی نفر دوم و زارع نفر هشتم در این عرصه به حساب می آیند:

عبدالرشید سعدالله اوف ۹۶۰۰۰ امتیازاز روسیه در ۹۷ کیلوگرم
حسن یزدانی ۹۴۴۰۰ امتیاز از ایران در ۸۶ کیلوگرم
توماس گیلمن ۹۲۲۰۰ امتیازاز آمریکا در ۵۷ کیلوگرم
کابل داک ۹۲۱۰۰ امتیاز از امریکا در ۷۴ کیلوگرم
کایل اسنایدر ۸۸۴۰۰ امتیاز از آمریکا در ۹۷ کیلوگرم
طاها آکگل ۸۸۲۰۰ امتیاز از ترکیه در ۱۲۵ کیلوگرم
دیوید تیلور ۸۸۰۰۰ امتیاز از آمریکا در ۸۶ کیلوگرم
امیرحسین زارع ۸۷۲۰۰ امتیاز از ایران در ۱۲۵ کیلوگرم
پتریاشویلی ۸۶۴۰۰ امتیاز از گرجستان در ۱۲۵ کیلوگرم