استقلال رکورددار فوتبال ایران شد/ برخورد با پیشکسوتان زشت بود