شهرخبر

فیلم/ سیر تحول "میز کار" از گذشته تاکنون

فیلم/ سیر تحول میز کار از گذشته تا آینده

‌طی سال های گذشته دنیای اطراف ما تغییرات زیادی داشته است. همه چیز از شکل فیزیکی به شکل مجازی تغییر کرده و ابزارها کوچکتر اما قوی‌تر شده‌اند.