قتل دکتر زیبایی در مطب با گلوله؛ قاتل جلوی چشمان منشی خودکشی کرد!