جنایت هولناک در تهران / خانم دکتر در کلینیک زیبایی‌اش به قتل رسید