شهرخبر

احتمال رکورد زنی تورم تا تا پایان سال

تورم ماهانه در مقاطع سی روزه ۱۴۰۱ فراتر از ۳ درصد بوده و در سطح بالایی قرار داشته است. بررسی های آماری نشان می دهد درصورتی که این رشد تا پایان امسال به همین طریق ادامه پیدا کند تورم اسفند ماه امسال از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.

اقتصاد احتمال رکورد زنی تورم تا تا پایان سال

تورم ماهانه اردیبهشت ماه در سال جاری روندی صعودی گرفته و به ۳.۵ درصد رسید.

افزایش ماهانه رشد عمومی قیمت ها دراین ماه موجب شد تا تورم نقطه ای نیز در این مقطع در حدود ۴.۲ واحد درصد رشد کرده  در نهایت به ۳۹.۲ درصد برسد.

مطالعات آماری در خصوص داده های منتشر شده در دومین ماه سال جاری نشان می دهد حذف یارانه ها از برخی کالاهای خوراکی موجب جهش قیمت در این ماه شده و از این کانال تورم را افزایش داده است.

در کنار این موضوع رشد قیمتها در اجاره و حمل و نقل نیز سبب شد تا بخش غیر خوراکی نیز تورم بالایی ثبت کند.

اکنون پرسشی که می تواند مطرح شود آن است که ادامه رشد قیمت ها در اثر سیاستگذاری های مختلف می تواند چه دورنمایی از این شاخص را در پایان ۱۴۰۱ تصویر کند.

پیش بینی تورم در اثر روند ماهانه

بررسی های آماری نشان می دهد تعمیم رشد ماهانه اردیبهشت ماه تا پایان سال موجب می شود تا تورم نقطه ای در آخرین ماه امسال به بالاترین سطح خود برسد.

به عبارت دیگر اگر هر ماه رشد ۳.۵ درصدی اردیبهشت در کالاها ثبت شود تورم نقطه ای در پایان امسال برابر با ۵۱.۲ درصد خواهد بود که بالاترین سطح این متغیر در میان سناریوهای پیش بینی است.

افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم در سناریوی میانگین رشد ماهانه قیمت ها در سال ۱۴۰۱ نیز به چشم می خورد.

تورم-سال

پیش بینی تورم ۱۴۰۱ برمبنای رشد متوسط ۱۴۰۱

محاسبات به روی شاخص قیمت مصرف کننده در دو ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ نیز نشان می دهد تورم ماهانه امسال به طور میانیگن برابر با ۳.۴۴ درصد بوده است. ادامه این رشد تا پایان اسفند ۱۴۰۱، تورم نقطه ای در آن مقطع را به سطح ۵۰ درصدی می کشاند.

این حالت دومین سناریویی است که درآن روند احتمالی قیمت ها موجب ثبت تورم بالای ۵۰ درصد در انتهای امسال خواهد شد.

تخمین تورم با رشد ۱۲ ماهه

از آن جا که ممکن است تورم ماهانه و دو ماهه امسال ناشی از اتفاقات مقطعی در خصوص رشد قمیت ها باشد می توان زاویه دید را تعمیم داده و سطح این شاخص را به صورت دوازده ماهه تخمین زد.

در همین خصوص متوسط رشد عمومی قیمت ها از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا کنون برابر با ۲.۸ درصد بوده و در صورتی که این رشد تا پایان امسال تداوم داشته باشد تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه امسال در سطح ۴۱ درصد قرار خواهد داشت.

در پایان آخرین سناریو، بررسی سیاست های تورمی دولت سیزدهم و برآورد تورم در شرایطی است که رشد میانگین این مدت تا پایان سال ادامه داشته باشد.

برآورد تورم با سناریوی دولت سیزدهم

طبق داده های مرکز آمار از ابتدای شهریور ماه زمانی که دولت جدید آغاز به کار کرده است، متوسط رشد ماهانه قیمت ها برابر با ۲.۷ درصد بوده است.

اگر فرض کنیم هر ماه متوسط تورم ماهانه در ایران معادل با همین رقم باشد، تورم نقطه ای در اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۳۹.۸ درصد خواهد بود.

در میان سناریوهای بررسی شده این کمترین میزان رشد قیمت ها در پایان سال بوده که البته هنوز سطح بالایی به شمار می آید.

با این حال بررسی های آماری از پیش بینی رشد قیمت ها متناسب با ادامه سیاست های تورمی در هربازه زمانی است. این برآورد ها در صورت اتخاذ تصمیم های جدید و تغییرات در شاخص قیمت می تواند کمتر یا بیشتر از تخمین های آماری ثبت شده باشد.

منبع: اکو ایران