آقای حلالی یادت می‌آید گریه می‌کردی تا علی پروین تو را بازی دهد/ پرونده همه پیشکسوتان پرسپولیس زیر بغل من است!