شهرخبر

دوستی قطار با مغازه داران تایلندی! | ریل قطار در دل بازار سونگخرام تایلند + ویدیو

ویدیویی جالب از غرفه هایی در کنار ریل قطار می بینید.

دوستی قطار با مغازه داران تایلندی! | ریل قطار در دل بازار سونگخرام تایلند  + ویدیو

بازار معروف شهر ساموت سونگخرام، تایلند دارای یک خط راه آهن فعال است که روزی ۴ تا ٨ بار، مستقیماً از آن عبور می کند. 

 

مغازه داران با شنیدن زنگ هشدار، با آرامش غرفه های خود را جمع می کنند و به قطار اجازه عبور می دهند. 

این بازار و خط راه آهن آن بیش از یکصد سال است که با هم زندگی مسالمت آمیزی دارند!

منبع: چندثانیه