ویدئو| عزاداری دردناک در مراسم تدفین مریم قربانی؛ تمام کافه مری به زیرخاک رفت