شهرخبر

نماینده ادوار مجلس: رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم ، قانون های چکشی و نطق های نمایشی است

نماینده ادوار مجلس: رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم ، قانون های چکشی و نطق های نمایشی است

نامه نیوز نوشت:قنبری گفت: نمایندگان مجلس یازدهم تلاش خواهند کرد مسائل و مشکلات کشور را گردن دولت بیاندازند اما این رویکرد موجب تغییر قضاوت جامعه درباره آنها نخواهد شد.

مجلس یازدهم وارد سومین سال فعالیتش شد و تا انتخابات ۱۴۰۲ حدود ۲۰ ماه زمان باقی است اما این مجلس تاکنون نتوانسته از ابزارهای نظارتی سخت همچون استیضاح خود استفاده کند.

داریوش قنبری درباره چرایی عدم توانایی مجلس یازدهم در استیضاح وزرا گفت: شعار این مجلس ریل گذاری درست برای قطار دولت و نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین بود اما این مجلس نه تنها ریلی نگذاشت بلکه کارها را خراب تر کرد. نمایندگان این مجلس در انتخابات سال ۹۸ با رویکرد سلبی و نقد مجلس دهم و دولت آقای روحانی خود را نزد مردم منجی نشان دادند و به پارلمان راه یافتند.

وی افزود: بعد از آغاز کار مجلس یازدهم، نمایندگان هیچ برنامه ایجابی نداشتند، نکته مهمتر آنکه هرچند اکثریت قریب به اتفاق این نمایندگان اصولگرا هستند اما رویکرد تشکیلاتی ندارند که وظایف نمایندگی و تقنینی خود را در قالب یک ساختار تشکیلاتی پیش ببرند بنابراین مجلس یازدهم در این شرایط دشوار نمی تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

مجلس نه تنها ریلی نگذاشت بلکه کارها را خراب‌تر کرد

این نماینده ادوار با بیان اینکه مجلس یازدهم هیچ کاری برای تحقق شعارهایش انجام نداد، اظهار کرد: نمایندگان این مجلس در قالب قانون گذاری و نظارت بر دولت نتوانستند اقتصاد کشور را سامان بدهند، سفره های مردم را پررونق کنند، در حوزه اشتغال و تولید تحول بیافرینند. در مجموع از زمان روی کارآمدن این مجلس اوضاع بدتر شد، ارزش پول ملی از ۱۵ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، تورم رکوردزنی کرد، رکودی بی سابقه بر اقتصاد حکم فرما شد.

وی با بیان اینکه شاخص های زیادی وجود دارد که نشان می دهد این مجلس برنامه ای برای اداره کشور نداشت، ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری، این مجلس قوانینی را تصویب کرد که بسیاری از فعالان اقتصادی از کشور خارج شدند. اخبار خرید ملک در ترکیه و عمان یکی از شاخص هایی است که در این حوزه می توان به آن توجه کرد.

قنبری با بیان اینکه مجلس هیچ برنامه ای برای کنترل تورم و مبارزه با رکود ندارد، گفت: نمایندگان این مجلس فکر می کنند با قوانین چکشی می توانند وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور را بهبود ببخشند، در حالیکه این رویکرد اوضاع را بدتر می کند. حتی رویکرد چکشی نمایندگان در قبال دولت نیز وجود دارد که آن را در نطق های شان می توان به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم تنها به سمت یکسری حرکات نمایشی رفتند، معتقدم اگر این مجلس وزیر یا وزرایی را هم استیضاح کند دردی از کشور و مردم دوا نمی شود چون نوعی اقدام تبلیغاتی خواهد بود. با توجه به اینکه امسال سال سوم مجلس یازدهم است و نمایندگان باید به فکر انتخابات مجلس آینده در زمستان سال ۱۴۰۲ باشند، شاید اقدامات و رفتارهای تبلیغاتی بیشتری را از آنها مخصوصا در برخورد با دولت مشاهده کنیم.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم تلاش خواهند کرد مسائل و مشکلات کشور را گردن دولت بیاندازند اما این رویکرد موجب تغییر قضاوت جامعه درباره آنها نخواهد شد. آنها باید برخورد چکشی را کنار بگذارند و براساس رویکرد ایجابی به مسائل کشور نگاه کنند اما این تغییر رویکرد را در آنها مشاهده نمی کنیم.

۲۱۲۱۷