شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایستگاه مترو#استانبول

ببینید | بزن بزن دو مسافر روی پله برقی در ایستگاه مترو استانبول

ببینید | بزن بزن دو مسافر روی پله برقی در ایستگاه مترو استانبول

به دلیل نامعلومی در ایستگاه مترو اوسکودار در استانبول بین 2 مسافر درگیری رخ داد.

264 256